Masarykova 655

763 26 Luhačovice

737 030 995

luhareality@seznam.cz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Interní směrnice o oznamování možného protiprávního jednání a ochraně oznamovatelů (whistleblowing) - Luhareality -Karel Adámek IC 71997229

Úvod

Upozorňuji na novou interní směrnicí a vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing)

Hlavním cílem je vytvoření takového systému, který umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Protiprávní jednání

Co je možné oznamovat:

protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a která:

  • má znaky trestného činu, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie

Co má oznámení obsahovat:

  • identifikaci osoby, které se podezření týká
  • sdělení důležitých informací, kterých se oznámení týká
  • doložení dokumentů, aby bylo možné protiprávní jednání prošetřit

V případě, že oznámení neobsahuje dostatek informací, aby ho bylo možno prošetřit, bude oznamovatel vyzván k doplnění dokumentů.

Jak podat oznámení

Příslušná osoba je osoba, která je určena společností k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

Příslušná osoba je : Karel Adámek

email:            Whistleblowingadamek@seznam.cz

adresa:           Nivy I. 457, 76326 Pozlovice

Kontakt – emailová adresa – je určený výlučně pro činění oznámení, není využívána pro jiné (např. pracovní) účely

Prošetření oznámení

Luhareality – Karel Adámek je povinen oznámení přijmout a náležitě, objektivně a důvěrně je prošetřit a podat zpětnou vazbu oznamovateli. Lhůta na prošetření není určena. V případě, že se zjistí podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu, je Karel Adámek povinen podat oznámení příslušným správním orgánům či orgánům činným v trestním řízení a identitu oznamovatele sdělí pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel projeví předem písemný souhlas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.